Persoonlijk

dscn2060-randvervaging-kopie

Mijn naam is Sjon Wagenaar. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik filosofie gestudeerd, waarna ik na wat omzwervingen in de gezondheidszorg belandde. Jarenlang heb ik in het Waterlandziekenhuis in Purmerend gewerkt als verpleegkundige cardiologie en als gespecialiseerd hartfalenverpleegkundige.

In 2002 kwam ik in de gemeenteraad van Drechterland, alwaar ik in 2010 wethouder werd. Na de verkiezingen van 2014 keerde ik niet terug. En in 2016 ben ik dan mijn eigen onderneming gestart: Ecoceen.

Als tiener was ik al geïnteresseerd  in het milieu-vraagstuk en hield ik hier als individu in mijn doen en laten rekening mee. Later als raadslid, maar vooral als wethouder, kreeg ik ook beroepsmatig met het milieu- en energie-thema te maken. En nu dus bedrijfsmatig.

Ik wil als duurzaam ondernemer een bijdrage leveren aan de noodzakelijke en uiteindelijk onontkoombare energietransitie. De Trias Energetica is in dezen het leidende uitgangspunt:
1.  Energie besparen. De groenste en duurzaamste energie is niet gebruikte energie.
2. Duurzame opwekking van energie.
3. Als fossiel (nog) onvermijdelijk is, dan zo zuinig mogelijk gebruiken.
Overigens ben ik ook actief als bestuurslid van de Zonnecoöperatie West-Friesland en de Westfriese Windmolencoöperatie.
En dan ben ik tevens raadslid in de gemeente Drechterland voor Progressief Drechterland en steunfractielid voor Water Natuurlijk voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.